nighthawk

แปลว่า


n รถแท็กซี่
ความหมายเหมือนกับ: taxi cab , tourist car , hack , automobile
คำที่เกี่ยวข้อง: รถรับจ้างไม่ประจำทาง