mucous

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นเมือก
ความหมายเหมือนกับ: jellied , gelatinous
คำที่เกี่ยวข้อง: เหมือนน้ำมูก
adj ซึ่งผลิตน้ำเมือก
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งหลั่งน้ำเมือก