moustached

แปลว่า


adj ซึ่งไว้หนวด
ความหมายเหมือนกับ: mustached
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีหนวด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top