mourn for

แปลว่า


phrv แสดงความเสียใจกับ
ความหมายเหมือนกับ: lament for
คำที่เกี่ยวข้อง: สลดใจกับ , เสียใจกับ
phrv คร่ำครวญถึง
ความหมายเหมือนกับ: grieve for
คำที่เกี่ยวข้อง: ร้องไห้ฟูมฟายถึง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top