mourn

แปลว่า


vi เศร้าโศก
ความหมายเหมือนกับ: sorrow , grieve , regret , deplore
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียใจ , ไว้อาลัย , ไว้ทุกข์
คำตรงข้าม: celebrate , rejoice