mountainlike

แปลว่า


adj เหมือนภูเขา
ความหมายเหมือนกับ: mountain
คำที่เกี่ยวข้อง: ใหญ่โตมโหฬาร , แบบภูเขา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top