mountain lion

แปลว่า


n สิงโตภูเขา
ความหมายเหมือนกับ: panther , puma , cougar , catamount
คำที่เกี่ยวข้อง: แมวป่าขนาดใหญ่
n สิงโตภูเขา
ความหมายเหมือนกับ: cat