motionless

แปลว่า


adj ซึ่งอยู่นิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: still , stationary , unmoving
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว , ซึ่งไม่ขยับเขยื้อน
คำตรงข้าม: movable , changeable
adj ซึ่งไร้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว
ความหมายเหมือนกับ: still , unmoving , stagnant
adj ซึ่งไม่เคลื่อนไหว
ความหมายเหมือนกับ: still , unmoving , dead , stagnant
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งนิ่งสนิท , อยู่กับที่