moribund

แปลว่า


adj ใกล้ตาย
ความหมายเหมือนกับ: incurable
คำที่เกี่ยวข้อง: จวนตาย , กำลังจะตาย
adj ซึ่งอยู่ในภาวะย่ำแย่
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีการเติบโต , ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
adj ใกล้จะสูญพันธุ์