mop the floor with

แปลว่า


phrv ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ
ความหมายเหมือนกับ: wipe with


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top