monsieur

แปลว่า


n นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส)
คำที่เกี่ยวข้อง: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
n นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส)
คำที่เกี่ยวข้อง: คำเรียกนำหน้าผู้ชายในฝรั่งเศส
n คำเรียกสุภาพบุรุษ
ความหมายเหมือนกับ: sinor
คำที่เกี่ยวข้อง: นาย , ท่าน