molten

แปลว่า


adj ซึ่งหลอมละลาย
ความหมายเหมือนกับ: heated , melted , fused
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งหลอมเหลว
คำตรงข้าม: cold , cool , solid


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top