mobilization

แปลว่า


n การทำให้เคลื่อนที่
ความหมายเหมือนกับ: gathering

คำที่มี "mobilization" ในคำ


demobilization n การปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: disbandment , dispersionค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top