misleading

แปลว่า


adj หลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: fallacious
adj ซึ่งแนะนำไปในทางที่ผิด
ความหมายเหมือนกับ: misteaching
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้เข้าใจผิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top