mislead

แปลว่า


vt ชักนำไปในทางที่ผิด
ความหมายเหมือนกับ: deceive , beguile
คำที่เกี่ยวข้อง: นำทางผิด
vt ทำให้เข้าใจผิด
ความหมายเหมือนกับ: diceive , falsify
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หลงผิด , หลอกลวง