milligram

แปลว่า


n มิลลิกรัม

คำที่มี "milligram" ในคำ


milligramme n มิลลิกรัม (คำย่อคือ mg)
ความหมายเหมือนกับ: milligramค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top