midday

แปลว่า


n เที่ยงวัน
ความหมายเหมือนกับ: afternoon , noon , noonday , meridian
คำที่เกี่ยวข้อง: เที่ยง , กลางวัน
adj ซึ่งเกิดขึ้นตอนกลางวัน
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับตอนเที่ยงวัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top