microphone

แปลว่า


n เครื่องขยายเสียง
ความหมายเหมือนกับ: sound transmitter , loundspeaker , amplifier
คำที่เกี่ยวข้อง: ไมโครโฟน , ไมค์

รูปภาพ


microphone เครื่องขยายเสียงเครื่องขยายเสียง

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top