metropolitan

แปลว่า


adj แห่งเมืองหลวง
ความหมายเหมือนกับ: urban , civic
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับเมืองหลวง , เกี่ยวกับเมืองใหญ่ , เกี่ยวกับเมืองสำคัญ
คำตรงข้าม: rural , country , village
adj เกี่ยวกับเมืองหลวง
n ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: provincial
คำที่เกี่ยวข้อง: คนเมืองหลวง