meow

แปลว่า


n เสียงร้องของแมว
ความหมายเหมือนกับ: meou

คำที่มี "meow" ในคำ


homeowner n ผู้พักอาศัย
ความหมายเหมือนกับ: inhabitant , occupant , nativeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top