menial

แปลว่า


adj เกี่ยวกับงานที่ต่ำต้อย
ความหมายเหมือนกับ: unskilled
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นงานที่ชั้นต่ำ , เกี่ยวกับงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ
คำตรงข้าม: skilled
adj เกี่ยวกับคนรับใช้
ความหมายเหมือนกับ: subordinate
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับคนระดับล่างของสังคม
คำตรงข้าม: superior