melodious

แปลว่า


adj ไพเราะ
ความหมายเหมือนกับ: agreeable , pleasing , sweet
คำที่เกี่ยวข้อง: เพราะพริ้ง , น่าฟัง
คำตรงข้าม: harsh , discordant