meld

แปลว่า


vi รวมกัน
ความหมายเหมือนกับ: unite , bond , merge
คำที่เกี่ยวข้อง: ผสมกัน
คำตรงข้าม: separate
n การรวมตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: การผสม
vi ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ)
คำที่เกี่ยวข้อง: บอกแต้ม
vt ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ)
คำที่เกี่ยวข้อง: บอกแต้ม
n การประกาศแต้ม