matchmaker

แปลว่า


n แม่สื่อชักนำการแต่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: matrimonial agent go between
คำที่เกี่ยวข้อง: พ่อสื่อชักนำการแต่งงาน
n ผู้จัดคู่การแข่งขันกีฬา
ความหมายเหมือนกับ: arranger
n คนทำไม้ขีดไฟ