masonry

แปลว่า


n อาชีพก่อสร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: อาชีพก่ออิฐก่อตึก
n งานก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: stucco
n สิ่งก่อสร้างทำด้วยหินหรืออิฐ
ความหมายเหมือนกับ: stucco , edifice

รูปภาพ


masonry อาชีพก่อสร้างอาชีพก่อสร้าง

หมวดคำ