marked

แปลว่า


adj ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: noticeable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เห็นได้ชัดเจน , โดดเด่น
คำตรงข้าม: ordinary
adj น่าสงสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าตำหนิ , น่าจับตามอง
adj ซึ่งมีเครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: branded , scarred
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีรอย