manufactured

แปลว่า


adj ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: man-made
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมนุษย์ทำขึ้น
adj ซึ่งทำเทียม
ความหมายเหมือนกับ: unnatural , counterfeit
คำที่เกี่ยวข้อง: ปลอม , ซึ่งไม่แท้ , ซึ่งสร้างขึ้นมา
adj ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมาก
ความหมายเหมือนกับ: commercial
adj ซึ่งสร้างขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: created , formed , worked