managing

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการจัดการ
ความหมายเหมือนกับ: managerial
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ , ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ