make too simple

แปลว่า


vt อธิบายหรือแก้ปัญหาง่ายเกินไป (โดยไม่สนใจความจริง)
ความหมายเหมือนกับ: over reduce


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top