make sure of

แปลว่า


idm แน่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: make certain of , make of
คำที่เกี่ยวข้อง: มั่นใจใน , ตรวจสอบให้แน่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top