mailing list

แปลว่า


n รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ
ความหมายเหมือนกับ: address list , subscribers , list