mailer

แปลว่า


n จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์
ความหมายเหมือนกับ: mailing
n ซองหรือห่อสำหรับใส่จดหมายหรือวัสดุทางไปรษณีย์
ความหมายเหมือนกับ: envelope

คำที่มี "mailer" ในคำ


blackmailer n ผู้ขู่ว่าจะเปิดโปงความลับค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top