maidenhead

แปลว่า


n ความเป็นสาวบริสุทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: maidenhood , virginity , purity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นพรหมจารี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top