maelstrom

แปลว่า


n ความอลหม่าน
ความหมายเหมือนกับ: turmoil , chaos
คำที่เกี่ยวข้อง: ความปั่นป่วน , ความสับสนวุ่นวาย , ความโกลาหล
n น้ำวน
ความหมายเหมือนกับ: whirlpool , vortex
คำที่เกี่ยวข้อง: กระแสน้ำวน