madden

แปลว่า


vi บ้า
ความหมายเหมือนกับ: craze
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวเสีย , คลั่ง
vt ทำให้หัวเสีย
ความหมายเหมือนกับ: anger , enrage , derange
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้โกรธ