loft

แปลว่า


n การตีลูกโด่ง (กอล์ฟ)
คำที่เกี่ยวข้อง: ยิงโด่ง
vt เก็บไว้ในห้องเพดาน
ความหมายเหมือนกับ: store
vt ตีลูกโด่ง
ความหมายเหมือนกับ: hit
vt ทำให้เคลื่อนไปในอากาศ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า , ขับดัน
n รังนกพิราบ
vt ร่างแบบในการต่อเรือ
n ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน
n ห้องชั้นบนของโบสถ์หรือห้องโถง
n ห้องชั้นบนของโรงนาที่ใช้เก็บฟาง
n ห้องเพดาน
ความหมายเหมือนกับ: attic , garret
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้องใต้หลังคา