lively

แปลว่า


adj กระตือรือร้น
ความหมายเหมือนกับ: vigorous
คำที่เกี่ยวข้อง: มีพลัง , กระฉับกระเฉง , แข็งแรง , กระปรี้กระเปร่า , มีชีวิตชีวา
adv คล่องแคล่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: ว่องไว
adj ชัดเจน
adj เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเคลื่อนไหว
adj เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: eventful
adj ร่าเริง
ความหมายเหมือนกับ: gay , buoyant , cheerful
คำที่เกี่ยวข้อง: สนุกสนาน , เบิกบาน
คำตรงข้าม: dull