life preserver

แปลว่า


n อาวุธ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: weapon
n อุปกรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: อุปกรณ์ที่ใช้สวมเพื่อให้ลอยอยู่เหนือน้ำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top