liability

แปลว่า


n หนี้สิน
ความหมายเหมือนกับ: debt
คำที่เกี่ยวข้อง: หนี้

คำที่มี "liability" ในคำ


reliability n ความน่าเชื่อถือ
ความหมายเหมือนกับ: dependability , probity , trustworthiness

pliability n การทำให้เป็นเส้นบางได้
ความหมายเหมือนกับ: pliancy , plasticity

unrealiability n ความผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: imperfectionค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top