level-headed

แปลว่า


adj ไม่สะทกสะท้าน
ความหมายเหมือนกับ: composed , equable , imperturbable , laid-back
คำที่เกี่ยวข้อง: หนักแน่น , แน่วแน่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top