lengthways

แปลว่า


adv ตามยาว
ความหมายเหมือนกับ: longwise , longways , longitudinally


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top