lamemter

แปลว่า


n คนเศร้าโศก
ความหมายเหมือนกับ: griever , weeper
คำที่เกี่ยวข้อง: คนคร่ำครวญ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top