kiwi fruit

แปลว่า


n ผลกีวี
ความหมายเหมือนกับ: kiwi
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลกีวี เปลือกเป็นขนมีสีน้ำตาล เนื้อเป็นสีเขียวอ่อน

รูปภาพ


kiwi fruit ผลกีวีผลกีวี

หมวดคำ