kick off

แปลว่า


phrv เตะให้หลุดออกไป
phrv เริ่มเล่นเกม (ฟุตบอล)
phrv เริ่มต้น (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: lead off
คำที่เกี่ยวข้อง: เริ่ม
phrv ออกไป
คำที่เกี่ยวข้อง: จากไป
phrv หยุดทำงาน (คำไม่เป็นทางการ)
phrv ตาย
ความหมายเหมือนกับ: pass away

คำที่มี "kick off" ในคำ


to kick off with idm เริ่มด้วยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top