khaki

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นสีกากี
ความหมายเหมือนกับ: brownish-yellow
adj ทำด้วยผ้ากากี
n ผ้ากากี
ความหมายเหมือนกับ: beige-cloth
n สีกากี
ความหมายเหมือนกับ: brownish-yellow
คำที่เกี่ยวข้อง: สีน้ำตาลเหลือง

รูปภาพ


khaki สีกากีสีกากี

หมวดคำ