juror

แปลว่า


n ลูกขุน
ความหมายเหมือนกับ: juryman , jurywoman

คำที่มี "juror" ในคำ


conjuror n ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: conjurer

conjuror n ผู้ที่ร่ายเวทมนต์
ความหมายเหมือนกับ: conjurer , magician , sorcererค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top