joyous

แปลว่า


adj สนุกสนาน
ความหมายเหมือนกับ: joyful , merry
คำที่เกี่ยวข้อง: เบิกบาน , มีความสุข
คำตรงข้าม: joyless , sad , unhappy

คำที่มี "joyous" ในคำ


joyously adv อย่างมีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: contentedly , joyfully

joyousness n ความรื่นเริง
ความหมายเหมือนกับ: gaiety
คำตรงข้าม: gloom , sadnessค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top