joyous

แปลว่า


adj สนุกสนาน
ความหมายเหมือนกับ: joyful , merry
คำที่เกี่ยวข้อง: เบิกบาน , มีความสุข
คำตรงข้าม: joyless , sad , unhappy