joyful

แปลว่า


adj ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
ความหมายเหมือนกับ: joyous , happy , elated
คำที่เกี่ยวข้อง: เต็มไปด้วยความร่าเริง , เต็มไปด้วยความเบิกบาน , เต็มไปด้วยความสดใส
คำตรงข้าม: sad , unhappy