jet airplane

แปลว่า


n เครื่องบินไอพ่น
ความหมายเหมือนกับ: jet
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top