jellied

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นเมือก
ความหมายเหมือนกับ: gelatinous
คำที่เกี่ยวข้อง: เหมือนน้ำมูก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top